Żyjący Dziedzictwa

Original: http://livingheritage.org/lht.htm

Żyjący chronionej Trust (LHT) jest sektor prywatny NGO poświęcona zachowania unikalnego dziedzictwa kulturowego Sri Lanki i tradycyjnej mądrości, założona w maju 2000 roku w ramach Spółek Ustawa nr 17 z 1982 roku i zarejestrowana w sierpniu 2003 roku jako organizacja pozarządowa w ramach dobrowolnego Usługi społeczne organizacje (rejestracja i nadzór) Ustawa nr 31 z 1980 roku, zmienionej ustawą nr 8, 1998 Living Heritage Trust, jest także koalicja organizacji pozarządowych; Kulturalny Survival Trust (CST) i Kataragama Wielbiciele Trust (KDT) są jej filie organizacji pozarządowych.

Poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Sri Lanki, Living Dziedzictwa Zaufanie ma na celu przekształcenia go w źródło bogactwa poprzez zrównoważony rozwój. Dążymy do stworzenia modelu rozwoju, który porównuje tradycyjny styl życia z inteligentnego wyboru i jakości standardu życia.

Veda Mahattaya

Życie chronionej Zaufanie rozwój zrównoważonego Development Zone (PDZ) w Koslanda z celem ożywienia i wiek wsparcie stare tradycje kulturowe w 21 wieku kontekstu społeczno-gospodarczego.

Comments are closed.